Jdi na obsah Jdi na menu
 


** přihláška na RZ **

Závazná objednávka na RZ provozovaném ZO OSŽ  SDC České Budějovice pro rok 2013 ( informace o RZ na www.odboraricb.estranky.cz )

Žadatel :               Nejpozdější   datum pro podání  závazné přihlášky  28.2. 2013

Příjmení a jméno (titul):

Datum narození:

Zaměstnanec/důchodce* ST Č.Budějovice; RSM-Č.B.; ČD; Cargo; apod.:.

Příspěvek z FKSP pro důchodce SŽDC po 1.7.2008 = odchod do důchodu datum :

Který je členem odborové organizace ZO OSŽ SDC ČB se sídlem Veselí n/L:   * ANO  /  NE

Adresa pro doručení a PSČ:

Telefonní spojení na pracoviště:                                domů:                              e-mail:

 

ŽÁDÁ O POBYT NA  RZ  PROVOZOVANÉM  ZO OSŽ SDC České Budějovice se sídlem ve Veselí nad Lužnicí

Název rekreačního zařízení:

Termín:

Náhradní termín:

Požadovaná lůžková kapacita /x

Poznámka: /x např.:2L= dvoulůžkový; 4L =čtyřlůžkový;

                       2LS = lesanka; 4LS = lesanka atd.

Náhradní název rekreačního zařízení:

 

ÚČASTNÍCI VČETNĚ ŽADATELE:

Specifikace: (O – člen ZO OSŽ Veselí, DO - důchodce člen ZO OSŽ Veselí,Z - zaměstnanec,D – důchodce, RP – rodinný příslušník,RPD– dítě

                      DSZDC- důchodce SŽDC, DSZDCO- důchodce SŽDC člen ZO OSŽ Veselí, C-cizí)

Příjmení, jméno, titul

Specifikace

Datum narození

Člen ZO

Adresa bydliště a PSČ

 

 

 

ano / ne

 

 

 

 

ano / ne

 

 

 

 

ano / ne

 

 

 

 

ano / ne

 

 

 

 

ano / ne

 

 

 

 

ano / ne

 

 

Žadatel se zavazuje v případě zrušení objednávky uhradit storno poplatky ZO OSŽ SDC Č.Budějovice  se sídlem Veselí n/L, které jsou uvedeny na druhém listu této přihlášky, se kterými je seznámen. Účastníci souhlasí s tím, aby ve smyslu znění tohoto zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, používal pořadatel jejich osobní údaje pro účely rekreace.

 

Podpis účastníka (nad 18 let):                                         Podpis účastníka (nad 18 let):

 

Podpis účastníka (nad 18 let):                                         Podpis účastníka (nad 18 let):                                           

 

Podpis účastníka (nad 18 let):                                         Podpis účastníka (nad 18 let):

Faktura bude vystavena na tuto adresu zaměstnavatele:

Místo:                                                   Datum:                        Podpis žadatele:

                                                                                                                                           

 * označte a nehodící se škrtněte

 

Vyplněnou závaznou objednávku na RZ zašlete do 28. 2. 2013

na adresu :  ČD a.s., RSM pani Tošerová;   Nádražní 12, 370 21 Č.Budějovice

Informace o RZ - vedoucí RZ  pani Vondrušková : mobil : 776 313 656                                                                                                                                                                                                     E-mail :          Blanka.vondruskova@seznam.cz

Stránky RZ :    www.odboraricb.estranky.cz

Ceny RZ pro rok 2013 = za 1 týden =celý pokoj

nástup vždy v sobotu – konec v sobotu

                                     Název rekreačního zařízení

                 Lůžková kapacita

Cena                             za l týden pobytu celý pokoj

Albeř

 l buňka – 5 lůžk.

1 lesanka – 2 lůžk.

 3 600,-Kč

1 600,-Kč

Horní Planá – buňky

 l buňka- 4 lůžk. 

 3 400,- Kč

Horní Planá –  čp.41

 l pokoj – 2 lůžk.

 4 lůžk.

 5-6 lůžk.

 2 000,- Kč

 3 400,- Kč

 3 600,- Kč

Vlkov 

 l pokoj – 5 lůžk.

1 lesanka – 4 lůžk.

 3 200,- Kč

 2 700,-Kč

Borek pod Troskami 

1pokoj - 4 lůžk.

1pokoj- 6 lůžk.

 3 400,- Kč

 3 600,- Kč

Storno poplatky rekreačního poukazu, které připadnou ZO OSŽ SDC České Budějovice

ve Veselí n/L:

Zrušení objednávky RZ může zákazník provést  pouze písemnou formou, kdykoliv u pani  Vondruškové, výše odstupného nad 35 dnů před stanoveným nástupem 10 % ceny     poukazu, minimálně 300,-Kč                                                                                                     

 - ve lhůtě 35 - 30 dnů před odjezdem - 25 % z celkové ceny poukazu                                       

 - ve lhůtě 29 - 15 dnů před odjezdem - 50 % z celkové ceny poukazu                                        

- ve lhůtě 14  - 3 dny před odjezdem - 80 % z celkové ceny poukazu    

 - ve lhůtě méně než 3 dny před odjezdem - 100 % ceny poukazu                                            

V případě nemoci či jiné mimořádnosti bude řešeno individuálně na ZV !!  

                                   předseda ZO OSŽ SDC České Budějovice se sídlem Veselí nad Lužnicí

                                                                                                  Miroslav Ryba  v.r.